Otisk

Podle § 5 TMG:

Katrin Heinrich

Vierenstrasse 3c
09484 lázeňské středisko Oberwiesenthal

Zastoupená: Katrin Heinrich

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 37348 8338

E-mail: hallo@sommerrodelbahn-oberwiesenthal.de

Číslo firmy: 85096407

ID DPH: (podle §27 zákona o dani z obratu) DE258053597

Webdesign: Marcel Lohr (Mountainlovers – Foto / Video / Webdesign)

Grafický design: Marco Seeling (JUNGOLD Design & Grafik Agentur / Leipzig)

Foto a video: Marcel Lohr (Mountainlovers – Foto / Video / Webdesign), Philipp Heinrich

Pravidla a podmínky

Veškeré informace na této webové stránce jsou poskytovány tak, jak je uvedeno, bez jakéhokoli nároku na správnost, úplnost nebo aktuálnost.

Není-li v této publikaci výslovně uvedeno jinak, v souvislosti s konkrétním úryvkem, souborem nebo dokumentem je komukoli povoleno prohlížet, kopírovat, tisknout a distribuovat tento dokument za následujících podmínek: Dokument lze použít pouze pro komerční informační účely. Jakákoli kopie tohoto dokumentu nebo jakákoli jeho část musí obsahovat toto upozornění na autorská práva a upozornění na autorská práva provozovatele. Dokument, jakákoli kopie dokumentu ani jeho část nelze bez písemného souhlasu provozovatele upravovat. Provozovatel si vyhrazuje právo toto povolení kdykoli odvolat a veškeré používání musí ukončit okamžitě po odeslání písemného oznámení od Provozovatele.

Pokud není dohodnuto jinak, jsou vám webové stránky Sommerrodelbahn-oberwiesenthal.de k dispozici zdarma. Provozovatelé nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost obsažených informací, dostupnost služeb, ztrátu dat uložených na Sommerrodelbahn-oberwiesenthal.de nebo použitelnost pro jakýkoli konkrétní účel.

Provozovatelé rovněž nenesou odpovědnost za následné škody vzniklé v důsledku využití nabídky.

Pokud vyloučení odpovědnosti nepřipadá v úvahu, jsou provozovatelé odpovědní pouze za hrubou nedbalost a úmysl. Názvy produktů a společností jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků a jsou na těchto stránkách použity pouze pro informační účely.

Tato publikace může obsahovat technické nebo jiné nepřesnosti nebo typografické nebo typografické chyby. Tyto informace budou čas od času změněny; tyto změny budou začleněny do nových vydání publikace. Provozovatel může kdykoli vylepšit a/nebo změnit nabídky popsané v této publikaci.

Vzhledem k neustále se měnícímu obsahu komentářů a na fóru není možné, aby provozovatel kompletně prohlížel všechny příspěvky, kontroloval jejich obsah a vykonával nad nimi přímou aktivní kontrolu. Za obsah, správnost a formu zveřejněných příspěvků neneseme žádnou odpovědnost.

Registrací na Sommerrodelbahn-oberwiesenthal.de uživatel – dále jen „člen“ – souhlasí s provozovatelem s následujícími podmínkami používání: Členové, kteří se účastní diskusních fór a komentářů, se zavazují, že

aby se ve svých příspěvcích zdrželi jakýchkoli urážek, kriminálního obsahu, pornografie a hrubých výrazů,
Nenést výhradní odpovědnost za obsah, který zveřejňují, neporušovat práva třetích stran (zejména ochranná známka, autorská práva a osobní práva) a plně odškodnit provozovatele Sommerrodelbahn-oberwiesenthal.de za nároky třetích stran vyvolané jejich příspěvky.
Nezveřejňovat reklamu jakéhokoli druhu na fórech nebo v komentářích nebo používat fóra a komentáře pro jakýkoli druh komerční činnosti. To platí zejména pro zveřejňování čísel „0900“ pro jakýkoli účel.
Na zveřejnění zaslaných komentářů nebo příspěvků na fóru není nárok. Provozovatelé Sommerrodelbahn-oberwiesenthal.de si vyhrazují právo upravovat nebo mazat komentáře a příspěvky na fóru podle vlastního uvážení. V případě porušení povinností podle 1), 2) a 3) si provozovatelé rovněž vyhrazují právo dočasně zablokovat nebo trvale smazat členství. Pokud člen využije možnosti vkládat vlastní příspěvky do redakční části sommerrodelbahn-oberwiesenthal.de, platí následující:

Předpokladem pro vkládání vlastních příspěvků je, že člen uvedl své celé a správné jméno a příjmení ve svém uživatelském profilu Sommerrodelbahn-oberwiesenthal.de nebo je tam uvedl po odeslání článku. Odeslaný příspěvek bude při zveřejnění (veřejném) označen tam uvedeným jménem.

Člen dává za všechny příspěvky, že